“A léiriú ag Gaeil, le haghaidh Gael”

Corcra Media

Is é an misean atá againn ag Corcra Media ná ábhar ardchaighdeáin i nGaeilge a chur ar fáil a mheallann ár lucht féachana, a chuireann oideachas, siamsaíocht agus spreagadh ar fáil dár lucht féachana. Táimid tiomanta do réimse éagsúil meán a chruthú, lena n-áirítear scannáin agus teilifís, cláir faisnéise raidió, podchraoltaí, ábhar oideachais ar líne do pháistí, leabhair chlóite, albaim cheoil, agus léiriúcháin amharclannaíochta.

Táimid tiomanta dár bpobal féin, pobal na Gaeilge, a chur chun tosaigh inár n-ábhar. Tá a nguthanna, a dtaithí agus a dtraidisiúin fite fuaite i gcreatlach ár n-insintí. Creidimid go bhfuil sé de chumhacht ag gach scéal fiosracht a spreagadh, tuiscint a chothú, agus cultúir a nascadh.

Tá sé mar aidhm againn taipéis a chruthú lenár n-ealaín ina bhfuil snáitheanna teanga, cultúir agus cruthaitheachta fite fuaite ina chéile.

Tá ábhar léirithe ag Corcra Media do chraoltóirí ar nós BBC Gaeilge, TG4, agus RTÉ Raidió na Gaeltachta a léiríonn ár dtiomantas do shaothar ar ardchaighdeán a chur ar fáil do phobal na Gaeilge. Chomh maith leis sin, tá maoiniú faighte againn ó Fhoras na Gaeilge agus ó COGG chun ábhar atá oideachasúil, tarraingteach agus faisnéiseach a fhorbairt agus a chruthú do pháistí agus do dhaoine fásta araon.

Na Meáin Chraolta

Fiosraímid, lenár gcláracha faisnéise raidió, scéalta atá ag croílár phobail na hÉireann, ag léiriú a streachailtí, a n-iontais agus a mbuanna. Tugann muid ardán do fhíorghlórtha cumhachtacha inár gclaracha faisnéise.

Ceithre fhíseán oideachasúla, céim ar chéim, le healaín agus le ceardaíocht do pháistí.

Cláracha Faisnéise Raidió

Fiosraímid, lenár gcláracha faisnéise raidió, scéalta atá ag croílár phobail na hÉireann, ag léiriú a streachailtí, a n-iontais agus a mbuanna. Tugann muid ardán do fhíorghlórtha cumhachtacha inár gclaracha faisnéise.

Sraith raidió ceithre chlár do RTÉ Raidió na Gaeltachta agus do BBC Uladh ina bhfiosraíonn Conor Torbóid an leighis atá le fáil ón scríbhneoireacht chruthaitheach le ceathrar d’aíonna cumasacha.

Clár raidió agus ceithre fhíseán liricí do BBC Gaeilge, bunaithe ar an leabhar ‘Ceol na Sióg’.

Podchraoltaí

Is é an misean atá againn leis an tsraith podchraoltaí ‘Tales of Tuatha Dé Danann’, ná scéalta miotaseolaíochta ársa na hÉireann a thabhairt chun beatha ar bhealach uathúil agus tarraingteach. Cuireann muid cumhacht na scéalaíochta agus áilleacht an cheoil le chéile chun eispéireas mealltach tumtha a chur ar fáil don lucht féachana.

Meáin Chlóite

Tá Corcra Media tiomanta do leabhair do pháistí atá maisithe go hálainn a fhoilsiú. Tá sé mar aidhm againn, lenár leabhair, grá don dúlra a spreagadh, agus ag an am céanna mothú an iontais agus an mheasa thógáil do chothromaíocht íogair an domhain seo. Trí nasc a chothú idir leanaí agus an domhan nádúrtha, déanaimid ár ndícheall glúin atá tuisceanach ar an chomhshaol a chothú agus a thuigeann na naisc idir gach neach beo.

Déanann na leabhair seo ó Corcra Media ceiliúradh ar dhraíocht agus ar iontas an dúlra, agus leagann siad béim a ar áilleacht an domhain nádúrtha, ar an gceangal atá againn leis an domhan eile agus leis na síscéalta.  Tá sé de mhisean againn fiosracht, iontas agus meas ar an gcomhshaol a spreagadh i léitheoirí óga, nasc domhain a chothú leis an domhan nádúrtha agus leis an saol mistiúil.

Draíocht an Dúlra - Gráinne Holland & Morgana Weeks 2024

Leabhar nua ina léiritear áilleacht an domhain nádúrtha i bhfoirm téacs, ceoil agus léaráidí galánta.  Ag teacht tús 2024.

Déan Teagmháil Linn

Ba bhreá linn labhairt leat! Líon isteach an fhoirm teagmhála seo chun teachtaireacht a sheoladh chugainn.